[tintuc]
Quy định các bước cần thực hiện khi cần đến hỗ trợ
Trình tự theo các bước nhỏ để hỗ trợ khách hàng

     Kính thưa Quý Khách Hàng !

     Nhằm hỗ trợ Quý Khách Hàng trong kỹ thuật cài đặt, lắp đặt và bảo dưỡng sản phẩm của CÔNG TY QUÝ LUÂN sản xuất. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật kính thông báo:
- Khi gặp rắc rối do thiết bị không hoạt động hoặc không thông hiểu về cài đặt, lắp đặt, bảo dưỡng thì vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật bằng email: support@quyluan.com  hoặc điện thoại: 0918653344
- Để việc hỗ trợ nhanh chóng và chính xác, chúng tôi yêu cầu nội dung email cần mô tả ngắn gọn và càng chi tiết càng tốt. Nếu có hình ảnh hoặc video minh họa thì tốt hơn.
- Nếu Quý khách hàng tận dụng được chức năng gọi video của Zalo hay Messenger thì càng quý hơn. Vì như vậy chúng tôi dễ quan sát các thao tác của Quý Khách và dễ hỗ trợ hơn.


Tất cả sản phẩm dịch vụ công ty Quý Luân được hỗ trợ không giới hạn thời gian
Tất cả sản phẩm dịch vụ công ty Quý Luân được hỗ trợ không giới hạn thời gian

- Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của CÔNG TY QUÝ LUÂN đều nhận được sự hỗ trợ không giới hạn thời gian.

    Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng !
     Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY QUÝ LUÂN.

quay lại       trang chủ
quay lại       nội quy[/tintuc]

0 nhận xét trên - Nội Quy Hỗ Trợ Kỹ Thuật


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: